การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

ลงสถานีพระราม 9 ใช้ทางออก 3 เชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่อาคาร G Tower