รถโดยสารประจำทาง

  • ถนนรัชดาภิเษกสาย 73, 136, 137, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529
  • ถนนพระราม 9 สาย 137, 158, 163, 168, 171, 179, 517, 528, 551
  • ถนนอโศก-ดินแดง สาย 73, 73ก, 98, 168, 171, 172, 514, 529, 551