การเดินทางโดยรถยนต์

 • ทางด่วน ขั้นที่ 2 / ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายในเมือง ด่านรัชดาภิเษก
  • เข้าถนนรัชดาภิเษก ขับตรงผ่านหน้า G Tower แล้วกลับรถที่ยูเทิร์นแรก ขับตรงไป เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก
   เพื่อเข้าสู่ Main Drop Off G Tower
  • เข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่ พระราม 9 ซอย 1 เพื่อเข้าสู่ Main Drop Off G Tower
 • ด่านพระราม 9 เข้าถนนพระราม 9 ขับตรงเข้าพระราม 9 ซอย 7 (ซอยทวีมิตร)
  และเลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่ G Tower
 • จากถนนอโศก-ดินแดง ขับผ่านข้ามแยกพระราม 9 เตรียมชิดซ้าย
  แล้วเลี้ยวเข้าพระราม 9 ซอย 1 อาคาร G Tower อยู่ซ้ายมือ
 • มาจากถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้า ถนนอโศก-ดินแดง ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม 9
  และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าพระราม 9 ซอย 1 เพื่อเข้าสู่อาคาร G Tower
 • มาจากถนนอโศก-ดินแดง มุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษก ให้เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9
  เตรียมตัวชิดซ้าย และเลี้ยวเข้าพระราม 9 ซอย 1 เพื่อเข้าสู่อาคาร G Tower
 • มาจากถนนดินแดง มุ่งหน้าถนนพระราม 9 ให้ตรงผ่านแยกพระราม 9
  และเลี้ยวซ้ายที่พระราม 9 ซอย 1 เพื่อเข้าสู่อาคาร G Tower
 • มาจากถนนพระราม 9 มุ่งหน้าถนนดินแดงให้เลี้ยวขวาที่แยก อสมท.
  เข้าสู่พระราม 9 ซอย 7 (ทวีมิตร) ตรงไปอีกประมาณ 400 เมตร และเลี้ยวซ้าย
  เข้าสู่โครงการ The Grand Rama 9 ขับตามถนนผ่าน Belle Grand Rama 9,
  The Ninth Tower และเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่อาคาร G Tower