ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

06.09.2016

ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์


ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ De LaSalle University จากประเทศฟิลิปปินส์ มาทัศนศึกษาเยี่ยมชมงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างที่อาคารจี ทาวเวอร์ ในโครงการ The Grand Rama 9 เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา