• พื้นที่เช่าต่อชั้น (Floor Plate) ประมาณ 1,400 – 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีขนาดใหญ่ รองรับความต้องการขององค์กร ทุกรูปแบบ
  • ลักษณะการออกแบบโครงสร้างแบบ Column Free Design ไม่มีเสาโครงสร้างกลางห้อง ทำให้ผู้เช่าสามารถ ออกแบบเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 3.00 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่สุดของพื้นที่มาตรฐานของอาคารสำนักงานเกรด เอ ให้ความ รู้สึกโปร่งสบาย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  • อาคารยังใช้ระบบปรับอากาศที่คำนึงถึงผู้ใช้งานในห้อง คือ แบ่งแอร์ออกเป็น 2 โซน ปรับอุณภูมิภายในห้อง และ บริเวณที่ใกล้แผงหน้าต่าง ทำให้อุณภูมิภายในห้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • มีระบบปรับอากาศ 24 ชั่วโมง สำหรับห้อง Server Room ของผู้เช่า
  • Generator สำหรับรองรับการเชื่อมต่อการสำรองไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เช่ามั่นใจในการดำเนินธุรกิจ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล
  • มีรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ให้บริการภายในโครงการ