ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
งานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชั้น 14 Tower A
(ใกล้รถไฟใต้ดิน สถานีพระราม 9 ทางออก หมายเลขที่ 2)