ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
งานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่าย People Business Partnership (GLD)
อาคาร Unilever House ชั้น B
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
(ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 ทางออกหมายเลข 2)