เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ประกอบไปด้วยห้องชุดประมาณ 1991 ยูนิต ในอาคารชุด 8 หลัง ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด DIAMOND SHAPE DESIGN มีระดับความสูงแตกต่างกัน คือ 27 ชั้น, 34 ชั้น, 36 ชั้น และ 43 ชั้น แต่ละชั้นมีห้องชุดประมาณ 8-10 ยูนิต รวมพื้นที่โครงการประมาณ 350,000 ตารางเมตร เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 คอนโดมิเนียมหรูที่มอบโลกส่วนตัวกว้างขวาง พร้อมขยายความสุขได้มากกว่า บนพื้นที่ 4 ไร่ ของสระว่ายน้ำและสวน ที่เดียวของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ในศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (NEW CBD)
ภาพที่ปรากฏในสื่อการขายนี้เป็นภาพจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า