เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ประกอบด้วย 2 อาคาร สูง 34 ชั้น และ 36 ชั้น แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์กลางธุรกิจ บนพื้นที่โครงการประมาณ 130,000 ตารางเมตร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ มีพื้นที่ใช้สอยต่อชั้นกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่ 1,550 ตารางเมตรในตึกเอ และตั้งแต่ 1,270 ตารางเมตรในตึกบี ด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสูงจรดเพดาน 2.8 เมตร ทำให้สามารถปรับพื้นที่ให้ลงตัวกับธุรกิจทุกรูปแบบ
ภาพที่ปรากฏในสื่อการขายนี้เป็นภาพจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า