ข่าวสาร / ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทุ่มไม่อั้นปั้นดินเป็นดาว

นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนลแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในโครงการแกรนด์ พระราม 9 เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประชุมประจำปี 2556 ได้อนุมัติให้บริษัท ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6 ไร่มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการแกรนด์พระราม 9 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการซื้อที่ดินเพิ่มดังกล่าวจะทำให้เนื้อที่ดินในโครงการแกรนด์พระราม 9 เพิ่มขึ้นเป็น 73 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาให้เป็นชุมชนกลางเมืองแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

โดยบริษัทจะนำที่ดินผืนที่ซื้อล่าสุดดังกล่าว ไปพัฒนาสร้างอาคารสำนักงาน และ พื้นที่ค้าปลีกให้เช่าขนาด 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง 60,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2557 และเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้โครงการแกรนด์พระราม 9 มีความสมบูรณ์ เพราะมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด 1.2 ล้านตารางเมตร ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่มากๆ

นายโยธิน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าว จะได้รับการตั้งข้อสังเกตจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่ามีราคาสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 17% แต่คณะผู้บริหารเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อให้ภาพรวมของโครงการสมบูรณ์ พร้อมสร้างเป็น ศูนย์กลางทางการเงินในการเปิดเสรีทางอาเซียน ที่จะมีขึ้นในปี 2558 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด มีความเห็นสอดคล้องกับคณะผู้บริหารว่าการซื้อที่ดินแปลงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการโดยตรง “ผมอยากจะบอกว่าที่ดินบริเวณที่เราเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติซื้อนั้น ปัจจุบันไม่มีใครขายแล้ว และถ้าเราไม่ซื้อวันนี้ ราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ”
BACK