ข่าวสาร / ความรับผิดชอบต่อสังคม

นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ร่วมกับ สถาบันส่งเสริม ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณ- ประโยชน์)

นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม 9  ร่วมกับ สถาบันส่งเสริม ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณ- ประโยชน์) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ กรุงเทพมหานคร จัดงาน  The Shoppes Children's Day 2015  เชิญชวนน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "เด็กดี  มีคุณธรรม ก้าวนำไทย สู่อาเซียน"ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท และ โล่รางวัล รอบตัดสินจัดขึ้นวันที่ 8 ม.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และโชว์ผลงานจนถึงวันที่ 10 ม.ค. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9
BACK