ข่าวสาร / ความรับผิดชอบต่อสังคม

แอสเซทพลัสปั้นกองทุนไฮยีลด์

กองทุน ASP-AITF5Y1 มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากในประเทศโดยมีการลงทุนในตราสารที่ยังไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI) ที่สามารถรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ ตลอดทั้งสามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี และต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนตราสารหนี้สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป
        ทั้งนี้กองทุนมีแผนลงทุนเบื้องต้นในตราสารหนี้ของ แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ริซี่ เพลซ 2002 (RICHY) จี แคมปปิตอล (GCAP) และ เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW)
        "แม้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐจะสะท้อนความแข็งแกร่งและอาจนำไปสู่การตัดสินในขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้า แต่อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ทำให้ดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกนานพอสมควร การล็อกผลตอบแทนกับกองทุน AI ที่มีรอบระยะเวลายาวขึ้น และมีการลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ของบริษัท เอกชนในประเทศที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจจึงถือเป็นทางเลือกที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ เนื่องจากในอนาคตบริษัทเอกชนเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกิจการ ทำให้มีรายได้และมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและนำไปสู่ทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ปรับตัวลงจาก credit spread ที่แคบลงตามการขยายตัวทางธุรกิจ
        ดังนั้น การเลือกล็อกผลตอบแทนระยะยาวไว้ก่อนจึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จะยังคงนำเสนอกองทุน AI เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเน้นการวิเคราะห์และคัดสรรตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพอใจต่อไป" นายรัชต์ กล่าว
BACK