ข่าวสาร / ความรับผิดชอบต่อสังคม

GLAND ส่งออฟฟิศเช่าเข้ากองทุนทรัสต์ GLANDRT มูลค่า 6,000 ล้านบาท ชูจุดเด่นผู้เช่า 99% ในทำเล NEW CBD ย่านพระราม 9

คณะกรรมการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์หรือ GLAND อนุมัติให้เช่าส่วนสำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส และ อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในทำเล NEW CBD ย่านพระราม 9 ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 พร้อมเตรียมเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT) มูลค่าประมาณ 5,200-5,998 ล้านบาท ชูจุดเด่นสุดยอดทำเลกลางเมือง คมนาคมสะดวก สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriters) คาดสรุปผลได้ช่วงเดือนมษายนนี้ และคาดว่านักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ให้การตอบรับกองทรัสต์ GLANDRT เป็นอย่างดี

นายสุรกิจ ธารธรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส GLAND ในฐานะผู้สนับสนุนกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 3 แห่ง ประกอบด้วย อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส อาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ อาคารสำนักงานจี ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ใน โครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 โดยในครั้งนี้คณะกรรมการอนุมัติ ให้นำส่วนสำนักงานของ 2 อาคารเข้ากองทรัสต์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โดยปัจจุบัน อาคารสำนักงานเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ มีผู้เช่าสำนักงานคิดเป็นพื้นที่ 62,165 ตร.ม. หรือประมาณ 99% ของพื้นที่เช่าสุทธิทั้งหมด 62,950 ตร.ม. ในขณะที่อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มีบริษัทกลุ่มยูนิลีเวอร์ เข้าเช่าเต็มพื้นที่ 100% โดยกองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นจะลงทุนในอาคารสำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ Leasehold เช่า 30 ปี ในขณะที่จะลงทุนในอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ Leasehold เช่าประมาณ 17 ปี 7 เดือน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส GLAND กล่าวด้วยว่า อาคารสำนักงานเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2557 โดยอาคารดังกล่าวประกอบด้วยอาคาร A สูง 36 ชั้น อาคาร B สูง 34 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่า 62,950 ตร.ม. โดยผู้เช่าอาคารสำนักงานเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส อยู่ในอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมกลุ่มสถาบันการเงินและบริการทางการเงิน ประกันภัยและสินเชื่อ การบริการ การตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการ เป็นต้น ส่วนอาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2557 อาคารดังกล่าวมี 12 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่า 18,527 ตร.ม.

  “GLAND มีแผนที่จะนำอาคารสำนักงานทั้ง 2 แห่ง เข้าจัดตั้งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (GLANDRT) มูลค่าระดมทุนไม่เกิน 5,998 ล้านบาท โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย (Joint Lead Underwriters) โดยมีบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น ทรัสตี (Trustee) และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขายได้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560”

  ทั้งนี้ ทาง GLAND คาดว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT) จะได้รับความสนใจ และการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สถาบันชั้นนำในประเทศและนักลงทุนรายย่อย ด้วยทำเลย่านพระราม 9 อัตราการเช่าพื้นที่ 99% และกลุ่มผู้เช่าที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

 

BACK