ข่าวสาร / ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ย่านรัชดาภิเษก ผนึกกำลังในโครงการ “รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น”

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ย่านรัชดาภิเษก ผนึกกำลังในโครงการ “รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น” ทำความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมบนถนนรัชดาภิเษก ปรับสภาพแวดล้อมย่านรัชดาภิเษกให้เป็นย่านหน้าอยู่ พร้อมสร้างจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
BACK