ข่าวสาร / ความรับผิดชอบต่อสังคม

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ GLAND จับมือ เขตห้วยขวาง กทม. และ รีไซเคิลเดย์ จัดโครงการ “Journey to NET ZERO : Bangkok Zero Waste” สานต่อความสำเร็จ เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 เชิญชวนประชาชน และ พนักงาน คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ต้นทาง

กรุงเทพฯ –บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็น Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ที่ใส่ใจยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบการให้บริการรับขยะรีไซเคิล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ร่วมด้วยตัวแทนจากบริษัทฯ ชั้นนำ อาทิ หัวเว่ย เทคโนโลยี่, ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งส์ , สยามมิชลิน, ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ , หมู่บ้านและคอนโดฯ ในย่านพระราม 9  เชิญชวนให้ลูกค้า พนักงาน และ ชุมชน ย่านพระราม 9 เขตห้วยขวาง ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดขยะฝังกลบ พร้อมเปิดตัว Recycle Station ต่อเนื่องแห่งที่ 4 โดยลูกค้าสามารถ นำขยะรีไซเคิลคัดแยก เพื่อขายและบริจาคได้ ภายในพื้นที่ g Garden พร้อมรับเงินและสะสมพ้อยท์เพื่อแลกของรางวัลผ่านแอปพลิเคชั่น Recycle Day ได้ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยในงาน ได้รับเกียรติจาก นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ ร่วมงาน อาทิ Mr. Kevin (Cheng Guodong)  President of Huawei Technologies Thailand Enterprise Business Group บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด , คุณภูธัต เนตรสุวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างเสริมประสบการณ์พนักงานภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งส์ จำกัด,  คุณกรองจิตต์ เพ็งเที่ยง    ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ภาคธุรกิจ) ภูมิภาคเอเชียและโอเชเนีย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, คุณพรทิพย์ ศรีวัฒนารัตน์    ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณชนัมภ์ ชวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด ร่วมผนึกกำลังในการเดินหน้าสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ GLAND เข้าร่วมตามนโยบายหลักของเซ็นทรัลพัฒนา ในการเป็นองค์กร Mixed-use Developer รายแรก ด้วยแผนระยะยาวตั้งเป็น Net Zero Carbon Emission ให้ได้ ภายในปี 2050 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือ Better Planet โดยทาง GLAND  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จึงจัดโครงการ Journey to NET ZERO : Bangkok Zero Waste ขึ้นมา และได้รับความร่วมมือกับสำนักงานเขตห้วยขวางและพันธมิตรที่ดีอย่างรีไซเคิลเดย์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ โดยขอเชิญชวนให้ลูกค้า ลูกบ้าน พนักงานที่ทำงานอยู่สำนักงาน รอบอาคาร GLAND รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนเขตห้วยขวางและย่านพระราม 9  มาร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยการนำขยะรีไซเคิลมาคัดแยก ขายหรือบริจาค ได้ที่  Recycle Station @ Gland ได้ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. ณ g Garden เพื่อร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง”

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการขยะในเขตเมืองและชุมชน โดยเรามีโครงการ BANGKOK ZERO WASTE ที่กำลังจะนำร่องสร้างเมืองที่สามารถจัดการขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ทั้ง ต้นทาง-กลางทาง  และ ปลายทาง โดยการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง คือ การรณรงค์การคัดแยกขยะ สร้างวินัยในการทิ้งขยะของประชาชน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดวัน เวลาทิ้งขยะและเวลาเข้าจัดเก็บขยะ  โครงการ Journey to NET ZERO : Bangkok Zero Waste ของเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องอย่างยิ่ง กับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมการจัดการขยะ เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัล โครงการอาคารสำนักงาน และโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจของเซ็นทรัล ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งเชื่อว่า หากโครงการนี้ได้รับการขยายผลให้เกิดขึ้นในวงกว้าง และ นำไปดำเนินการในเขตอื่นๆ ของกรุงเทพ ต่อไป ก็ยิ่งส่งผลดีให้กับกรุงเทพฯได้อย่างชัดเจน”

นายชนัมภ์ ชวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด เผยว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ง่ายๆ  รีไซเคิลเดย์ เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัว Recycle Station เป็นโมเดลแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นโมเดล Drive & Drop point พร้อมมีแอพพลิเคชั่นเข้ามาเก็บยอดสะสม โดยโมเดลดังกล่าวกลายเป็น Success Model ที่ได้ถูกนำไปเป็นต้นแบบกับองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย โดยปัจจุบัน รีไซเคิลเดย์ ร่วมมือไปกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลแล้ว รวม 4 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล อยุธยา และ ล่าสุดที่ g Garden เซ็นทรัล พระราม 9  โดยลูกค้าและพนักงานที่นำขยะรีไซเคิลกับ Recycle จะยังได้รับเงินจากการขายด้วยการคัดแยกอย่างถูกวิธี พร้อมรับคะแนน The 1 หรือแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้มากมาย” 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมตามนโยบายหลักของเซ็นทรัลพัฒนา ตั้งเป้าเป็นองค์กร Mixed-use Developer รายแรก ด้วยแผนระยะยาวตั้งเป็น Net Zero Carbon Emission ให้ได้ ภายในปี 2050 สานต่อแนวคิด Journey to Net Zero และ เจตนารมณ์ของแบรนด์ Imagining better futures for all  ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือ Better Planet โดยมีแผนงานโร้ดแม็ปลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ มลพิษจากธุรกิจสุทธิเป็นศูนย์ ในธุรกิจศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ  ผ่านการลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการให้ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็ว
BACK